Budynek jednorodzinny o powierzchni ok 200 m2 ogrzewany częściowo podłogówką i grzejnikami.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-2.png

Kompleksowy montaż pompy ciepła typu powietrze-woda o mocy cieplnej 16 kW w wersji Monoblok, jako główne ogrzewanie budynku , w zakresie centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Współpracuje z zamontowaną już instalacją fotowoltaiczną

Pompa ciepła wykonana w wersji Monoblok  oznacza , że wszystkie podzespoły pompy ciepła znajdują się na zewnątrz budynku i są fabrycznie hermetyczne , co gwarantuje ich szczelność i prostotę montażu . Energia przekazywana jest wprost do bufora w kotłowni , a stamtąd dysponowana niezależnymi obiegami pompowymi na grzejniki lub też podłogowe .  Urządzenia typu Monoblok nie podlegają przy tym restrykcyjnym przepisom  ustawy  o F-Gaz-ach  w zakresie montażu i ich serwisowania  ! Inaczej niż jednostki typu Split.

W tym przypadku celem było połączenie w jeden, spójny system powietrznej pompy ciepła jako źródła podstawowego , które będzie pracować przez większość roku i grzałki elektrycznej wpiętej do zbiornika buforowego jako źródła uzupełniającego. Grzałka przy tej konfiguracji  jest źródłem tylko rezerwowym i będzie używany jako uzupełnienie pracy pompy ciepła przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych , kiedy spada jej sprawność .

Ważnym elementem całego układu jest nowoczesny zbiornik buforujący wyposażony dla pompy ciepła w spiralny wymiennik o bardzo dużej powierzchni .

Ten bufor to  ,,bank ciepła,, do którego podłączamy wszystkie urządzenia grzewcze. Mogą to być gazowy kocioł kondensacyjny, kocioł olejowy, kocioł elektryczny, kocioł na paliwa stałe, pompa ciepła , kolektory słoneczne/fotowoltaika, kominek z płaszczem wodnym , albo  inne które mogą być podłączone w przyszłości, bez potrzeby przeróbek w kotłowni.

Istotą tego systemu jest przekazywanie ciepła z urządzeń grzewczych do zbiornika buforowego, a nie bezpośrednio na budynek, co zapewnia ich pracę z najwyższą możliwą sprawnością , a także  zapewnia instalacjom odbiorczym zapas energii, kiedy jej potrzebują  .

Pompa ciepła działa na podobnej  zasadzie jak pompa hydrauliczna, która pozwala zwiększyć wysokość lustra cieczy dzięki włożonej energii elektrycznej. Pompa ciepła pozyskuje zaś energię cieplną z powietrza zewnętrznego o niskiej temperaturze nawet  poniżej-25°C , dzięki zachodzącym przemianom termodynamicznym . Pompa ciepła pozwala uzyskać nawet ponad 5 kWh energii cieplnej z 1 kWh energii elektrycznej. Dzięki temu jej wskaźnik efektywności energetycznej (COP) dla trybu grzania dochodzi do nawet  5. Dla porównania ten sam wskaźnik dla kotłów gazowych wynosi poniżej 1.