Zadanie służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania z węglowego na ekologiczne

Kompleksowy montaż gazowej kotłowni kondensacyjnej firmy DeDietrich MCR 3 dla ogrzewania centralnego .

Likwidacja starego źródła ciepła kotła węglowego, demontaż naczynia przelewowego, zamknięcie układu instalacji centralnego do pracy w układzie zamkniętym ciśnieniowym, modernizacja instalacji dla podłączenia kotła gazowego.

Wykonana została również w całości wewnętrzna instalacja gazowa do kotła i kuchenki gazowej , a po naszej stronie były wszelkie wymagane przepisami prawa próby szczelności i odbiory .

Dodatkowo: wykonaliśmy kompleksowo montaż wentylacji grawitacyjnej z pomieszczenia kotłowni po ścianie zewnętrznej budynku .

Po zakończeniu instalacji przekazaliśmy pełną dokumentację odbioru instalacji wraz z protokołami