POMPY CIEPŁA – ELITA WŚRÓD URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

Pompa ciepła to wygodne i skuteczne rozwiązanie, które wykorzystując energię pozyskaną z gruntu, wody lub powietrza, jest w stanie zapewnić w budynku ciepłą wodę, ogrzewanie w zimie oraz przyjemny chłód latem.

Inwestycja w pompę ciepła to nie tylko komfort, ale też oszczędności płynące z eksploatacji, oraz brak emisji szkodliwych związków do atmosfery. Pompa ciepła to jedno z najprostszych i najbardziej niezawodnych sposobów dostarczania ciepła do budynku.

Najczęściej wybieranym wariantem głównie ze względu na koszty inwestycyjne są pompy powietrze-woda

Zasada działania pomp ciepła powietrze-woda

Z termodynamicznego punktu widzenia, pompy ciepła powietrze-woda nie różnią się niczym od pomp ciepła innego rodzaju (np. powietrze-powietrze czy glikol-woda). Działają one bowiem wedle tych samych praw fizyki, a co więcej znaczna część ich wnętrza jest bardzo do siebie podobna.Tak jak wszystkie inne pompy ciepła, tak i pompy powietrze-woda składają się z czterech głównych elementów:

  • parownika, w którym czynnik roboczy pobiera ciepło z dolnego źródła ciepła (w tym przypadku — z powietrza atmosferycznego),
  • sprężarki, która podnosi ciśnienie czynnika roboczego,
  • skraplacza, w którym czynnik roboczy skrapla się, oddając ciepło do wody krążącej w instalacji ogrzewczej (albo do ciepłej wody użytkowej),
  • zaworu dławiącego, który powoduje zmniejszenie ciśnienia czynnika roboczego.

Schemat działania pompy ciepła powietrze woda i poszczególne procesy, które w niej zachodzą, przedstawia poniższy rysunek.

 

Powietrze atmosferyczne jest przetłaczane przez wymiennik ciepła (parownik, nieco przypominający samochodową chłodnicę) z pomocą dużego wentylatora. Powietrze oddaje swoje ciepło do cieczy umieszczonej wewnątrz wymiennika, która ze względu na to, że ma niskie ciśnienie, szybko odparowuje, odbierając ciepło od powietrza. Następnie gaz o niskim ciśnieniu z parownika trafia do sprężarki, która go spręża do wyższego ciśnienia. Jednocześnie temperatura czynnika roboczego się podnosi. Następnie sprężony, gorący gaz trafia do skraplacza. W skraplaczu następuje oddawanie ciepła do wody krążącej później w instalacji ogrzewczej (albo do zimnej wody z wodociągu). Akurat na schemacie widać wodę w obiegu ogrzewania i to nawet nie podłogowego, ale tego typu pompy ciepła bywają używane do produkcji ciepłej wody użytkowej. Po przepłynięciu przez ten wymiennik ciepła, czynnik roboczy znów jest cieczą, ale o wysokim ciśnieniu. Obieg termodynamiczny jest domykany przez zawór dławiący. Dzięki temu urządzeniu ciśnienie czynnika roboczego spada (wciąż pozostaje on cieczą), co umożliwia jego odparowanie w parowniku.

Pompy ciepła to najbardziej efektywne i ekologiczne rozwiązanie, jakie możemy wybrać do ogrzewania budynków i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Ta w wersji powietrznej niezależnie od pory roku czerpie energię słoneczną zgromadzoną w powietrzu atmosferycznym, która jest bezpłatna i dostępna w nieograniczonej ilości. Do tego jej montaż jest najmniej inwazyjny. Technologia produkcji Panasonic coraz częściej pozwala osiągać wyniki efektywności na bardzo wysokim poziomie, porównywalnym z odpowiednikiem pomp gruntowych.

Powietrze to bardzo dobry nośnik ciepła, jednak podlega szybkim zmianom związanym z aktualnie panującymi warunkami atmosferycznymi. Nawet przy ujemnych temperaturach, powietrze zawiera ciepło, które można wykorzystać na cele grzewcze. Co więcej ta sama pompa ciepła może stanowić element chłodzący nasz dom, czyli zastąpić latem klimatyzator. Pompy ciepła typu powietrze/woda ma przewagę nad jednostkami gruntowymi, ponieważ nie ma konieczności wykonywanie dolnego źródła w postaci sond pionowych lub kolektora gruntowego.

Split czy Monoblok

Montaż pompy ciepła tj. powietrze oddaje energię do czynnika chłodniczego, który podgrzewany jest w sprężarce poprzez sprężanie. To on również odpowiada za transport tej energii do budynku. Medium robocze oddaje energię w formie ciepła do systemu grzewczego budynku (grzejniki, podłogówka);

  1. Wariant MONOBLOK przekazuje ciepło w postaci czynnika grzewczego, płynu niezamarzającego bezpośrednio na instalację (wówczas cały układ instalacji C.O. pracuje właśnie na płynie, oraz do zbiornika CWU ) bez żadnych pośrednich wymienników.

W układach typu MONOBLOK cały układ chłodniczy wykonuje fabryka mamy zatem większą pewność szczelności. Układ hydrauliczny wraz z pompą są zabudowane w zwartej obudowie i nie wymagają procedur f-gazowych. Urządzenia w technologii MONOBLOK są droższe, ale zapewniają nam jednak większy komfort. Przede wszystkim są dobrze zaizolowane, a przez to działają ciszej, mają estetyczny wygląd. Po stronie MONOBLOKÓW stoi ich konstrukcja wydłużająca ich żywotność. W pompach typu MONOBLOK dba się o akustykę.

Jednostki monoblok częściej stosowane na Podhalu ( przede wszystkim w budynkach modernizowanych) dzięki dużej sprawności przekazywania ciepła = dają wysokie osiągi oraz wysoki parametr np. dla grzejników !.

W przypadku budynków nowobudowanych z niewielkim zapotrzebowaniem na ciepło różnica efektów COP jest bardzo porównywalna .

2. Wariant SPLIT składa się jednostka zewnętrzna, wyposażona w parownik, sprężarkę i zawór rozprężny, oraz jednostka wewnętrzna – ze skraplaczem.

Z jednostki zewnętrznej rurami chłodniczymi transportowany jest gaz chłodniczy. Trafia on na dodatkowy wymiennik ciepła – skraplacz, gdzie oddaje ciepło do instalacji.

Pompy ciepła typu SPLIT są łatwiejsze do wykonania, a to czyni je znacznie bardziej rozpowszechnionymi i nieco tańszymi. Jeśli chodzi o wydajność obu technologii produkcji to nie ma tu wyraźnych różnic, jest ona zbliżona w obu przypadkach.

Urządzenia SPLIT o mocy powyżej 10 kW konieczne jest prowadzenie karty produktu, która obliguje nas do regularnych kontroli szczelności przez wykwalifikowanego pracownika, ze stosownymi uprawnieniami i narzędziami. Wiąże się to niezaprzeczalnie z dodatkowym kosztem.
Skontaktuj się z nami, a nasz przedstawiciel odpowie na Twoje pytania i pomoże wybrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.