POMPY CIEPŁA – ELITA WŚRÓD URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH

Pompa ciepła to wygodne i skuteczne rozwiązanie, które wykorzystując energię pozyskaną z gruntu, wody lub powietrza, jest w stanie zapewnić w budynku ciepłą wodę, ogrzewanie w zimie oraz przyjemny chłód latem.

Inwestycja w pompę ciepła to nie tylko komfort, ale też oszczędności płynące z eksploatacji, oraz brak emisji szkodliwych związków do atmosfery. Pompa ciepła to jedno z najprostszych i najbardziej niezawodnych sposobów dostarczania ciepła do budynku.

Najczęściej wybieranym wariantem głównie ze względu na koszty inwestycyjne są pompy powietrze-woda

Zasada działania pomp ciepła powietrze-woda

Z termodynamicznego punktu widzenia, pompy ciepła powietrze-woda nie różnią się niczym od pomp ciepła innego rodzaju (np. powietrze-powietrze czy glikol-woda). Działają one bowiem wedle tych samych praw fizyki, a co więcej znaczna część ich wnętrza jest bardzo do siebie podobna.Tak jak wszystkie inne pompy ciepła, tak i pompy powietrze-woda składają się z czterech głównych elementów:

  • parownika, w którym czynnik roboczy pobiera ciepło z dolnego źródła ciepła (w tym przypadku — z powietrza atmosferycznego),
  • sprężarki, która podnosi ciśnienie czynnika roboczego,
  • skraplacza, w którym czynnik roboczy skrapla się, oddając ciepło do wody krążącej w instalacji ogrzewczej (albo do ciepłej wody użytkowej),
  • zaworu dławiącego, który powoduje zmniejszenie ciśnienia czynnika roboczego.

Schemat działania pompy ciepła powietrze woda i poszczególne procesy, które w niej zachodzą, przedstawia poniższy rysunek.

Powietrze atmosferyczne jest przetłaczane przez wymiennik ciepła (parownik, nieco przypominający samochodową chłodnicę) z pomocą dużego wentylatora. Powietrze oddaje swoje ciepło do cieczy umieszczonej wewnątrz wymiennika, która ze względu na to, że ma niskie ciśnienie, szybko odparowuje, odbierając ciepło od powietrza. Następnie gaz o niskim ciśnieniu z parownika trafia do sprężarki, która go spręża do wyższego ciśnienia. Jednocześnie temperatura czynnika roboczego się podnosi. Następnie sprężony, gorący gaz trafia do skraplacza. W skraplaczu następuje oddawanie ciepła do wody krążącej później w instalacji ogrzewczej (albo do zimnej wody z wodociągu). Akurat na schemacie widać wodę w obiegu ogrzewania i to nawet nie podłogowego, ale tego typu pompy ciepła bywają używane do produkcji ciepłej wody użytkowej. Po przepłynięciu przez ten wymiennik ciepła, czynnik roboczy znów jest cieczą, ale o wysokim ciśnieniu. Obieg termodynamiczny jest domykany przez zawór dławiący. Dzięki temu urządzeniu ciśnienie czynnika roboczego spada (wciąż pozostaje on cieczą), co umożliwia jego odparowanie w parowniku.


Skontaktuj się z nami, a nasz przedstawiciel odpowie na Twoje pytania i pomoże wybrać rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.