Jeśli jesteś mieszkańcem Małopolski, a szczególności mieszkańcem  Zakopanego, Nowego Targu, Rabki Zdroju, Nowego Sącza i okolic, musisz wiedzieć, że na likwidację starego kotła i zainstalowanie nowego niskoemisyjnego urządzenia możesz uzyskać bardzo wysokie dofinansowanie !.

Zapytaj w swoim Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy o program ograniczania niskiej emisji i zasady przyznawania dotacji .

W zależności od gminy dofinansowanie może dotyczyć podłączenia do sieci ciepłowniczej , ogrzewania gazowego, olejowego , elektrycznego ,  lub montażu nowoczesnego  kotła na pellet , drewno  lub węgiel. W przypadku instalacji kotła na paliwo stałe, musisz zastosować kocioł spełniający wymagania ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń.

DANMAR oferujemy kompleksową obsługę obejmującą wszystkie etapy inwestycji. Opracowujemy koncepcję, wykonujemy kompletny kosztorys w którym znajdują się wszystkie elementy potrzebne do wykonania usługi, podpisujemy umowę , dostarczamy materiały i urządzenia, wykonujemy instalację , dajemy gwarancję  i zapewniamy serwis powykonawczy , a także przygotowujemy  dokumentację powykonawczą niezbędną do uzyskania dotacji !

Montujemy:

 • z dotacją kotłownie gazowe, olejowe, na pellet i ekogroszek 5. klasy oraz inne spełniające rygorystyczne warunki proekologiczne,
 • z dotacją przy wymianie kotłów stałopalnych na ekologiczne przygotowujemy kompletną dokumentację przed i powykonawczą,
 • z dotacją pompy ciepła powietrzne i gruntowe dla ogrzewania budynków,
 • z dotacją pompy ciepła dla przygotowania wody użytkowej,
 • z dotacją biologiczne oczyszczalnie ścieków z procesem oczyszczenia w jednym zbiorniku ze sprawnością 98%,
 • stacje uzdatniania wody w tym zmiękczacze i odżelaziacze

Postaw na JAKOŚĆ, DOŚWIADCZENIE, KOMPLEKSOWOŚĆ – skontaktuj się z nami, a my przedstawimy Ci ofertę i kompleksowo zajmiemy się całą procedurą.

 

1. Gminne, na wymiany kotłów stałopalnych ( RPO ) Wymiana lub modernizacja ogrzewania – program tylko do końca roku 2020 !

KLIKNIJ – ODNOŚNIK 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Ważne ! Umowę o udzielenie dofinansowania musisz podpisać zanim rozpoczniesz jakiekolwiek prace związane wymianą ogrzewania !

Działania, które mogą być objęte wsparciem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego to:
 • inwestycje polegające na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące biomasę, paliwa gazowe lub odnawialne źródła energii (OZE), wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania,
 • inwestycje polegające na wymianie starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, na źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe lub odnawialne źródła energii (OZE), wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania,
 • inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej.
Warunki finansowe:
 • Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 98,5%, z zastrzeżeniem projektów generujących dochód, objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis

Sprawdź szczegóły na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:
Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR
Poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR
Nowy nabór wniosków na wymianę kotłów z RPOWM


Nowość !      

2. Program priorytetowy ,,Czyste Powietrze,, w trosce o zdrowie, klimat i środowisko , dotyczy budynków modernizowanych i nowo budowanych ! 

UWAGA NA OSZUSTÓW ! 

Przeprowadzenie audytu energetycznego oraz wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej NIE JEST OBOWIĄZKOWE do uzyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.

Ważne informacje:

a) decydując się na współpracę z nami już teraz, możecie Państwo rozpoczynać budowę swoich systemów grzewczych, i mieć pewność, że my jako firma zachowamy wszystkie wymogi formalne związane z programem „Czyste Powietrze ” – pomagamy w procedurze wypełnienia i złożeniu wniosku .

b) nasze prace u Państwa mogą być rozpoczęte najwcześniej na 12 miesięcy przed złożeniem Waszego wniosku o dofinansowanie. Zatem dla rozpoczęcia prac decydująca jest data złożenia wniosku, a nie data podpisania umowy o dofinansowanie ! ( więcej informacji udzielimy telefonicznie )

KLIKNIJ – ODNOŚNIK DO PORTALU BENEFICJENTA

Program „Czyste powietrze” ( ulotka programu do pobrania )

Działania, które mogą być objęte wsparciem programu to m.in. :

 • inwestycje polegające na wymianie starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • inwestycje polegające na termomodernizacji budynków : docieplenie przegród oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Warunki finansowe:

   • formą dofinansowania jest dotacja lub pożyczka,
   • kwota dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, dotacja może wynosić maksymalnie 90% ,
   • wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia zaczyna się od 7 tys. zł do 53 tys. zł.
    Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą kwotę 53 tys. zł dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki,
   • oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie mniej niż 2% rocznie,
  planowany okres spłaty pożyczki to 15 lat. Możliwa jest zwłoka w spłacie pożyczki, nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

  Sprawdź szczegóły na stronie Portalu Beneficjenta oraz Zarejestruj się i wypełnij wniosek

 • Poniżej kroki związane z dotacją ,, Czyste Powietrze ,,  pobierz instrukcję krok po kroku instrukcja krok po kroku – aplikowanie o dofinansowanie w ramach programu Czyste powietrze

  OSIEM KROKÓW DO DOFINANSOWANIA

 • Filmy instruktażowe wypełnienia wniosku Znalezione obrazy dla zapytania rączka kliknij

 • Instrukcja wypełniania elektronicznego wniosku PDF

 •  OSIEM KROKÓW DO DOFINANSOWANIA

  portfel 1. Zdobądź wiedzę Zapoznaj sie ze szczegółami naboru: programem priorytetowym, formularzem wniosku i załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.
  portfel 2. Zbadaj potrzeby budynku Chodzi o stan obecny i potrzeby budynku, które powinny zostać określone w audycie energetycznym lub przedstawione w uproszczonej analizie energetycznej zweryfikowanej przez przedstawiciela WFOŚiGW przed realizacją przedsięwziecia.
  portfel 3. Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie Pamietaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚiGW, w tym o liście wymaganych dokumentów (np. dokumenty potwierdzajace dochód).
  portfel 4. Po złożeniu wniosku Dokonana zostanie ocena Twojego wniosku zakończona podjęciem decyzji w sprawie przyznania dofinansowania.
  portfel 5. Podpisz umowę o dofinansowanie WFOŚiGW przygotuje umowę po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku.
  portfel 6. Złóż wniosek o płatności Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów przedsiewzięcia. Jeśli pojawią się zmiany, wystąp o odpowiednie zmiany w umowie.
  portfel 7. Zakończenie przedsięwzięcia Wizyta przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzi realizację przedsięwzięcia. Dodatkowo możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałosci (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat!
  portfel 8. Rozliczenie przedsięwzięcia Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez Przedstawiciela WFOŚiGW.

   

 • Kontakt bezpośredni do doradcy obsługującego Twoją gminę – przejdź>>

 • KOMUNIKAT w związku z prowadzonymi  spotkaniami informacyjnymi dotyczącymi rządowego programu „Czyste Powietrze”, które odbywają się  we wszystkich gminach Małopolski  oraz w związku z ogromnym zainteresowaniem w/w Programem uprzejmie informujemy, że kontakt telefoniczny z Doradcami Energetycznymi może być chwilowo utrudniony. Przepraszamy za powstałe niedogodności.  W przypadku pytań kierowanych droga mailową, prosimy o podanie nazwy gminy, w której jest lub będzie zlokalizowana inwestycja.Poniżej przedstawiamy kontakt do Doradców energetycznych wraz ze wskazaniem obszaru ich działania.

  Doradca

  Powiat

  Gminy

  Liczba gmin

Paweł Korczak
tel. 785 855 524
pawel.korczak@wfos.krakow.pl
nowotarski

14

nowosądecki

16

tatrzański

5

Nowy Sącz

1